بیوهربال طیور

داروخانه ایران وت عرضه کننده داروی بیوهربال پودری طیور. بیوهربال یک مکمل کاملا گیاهی بوده که از اسانس سیر،نعنا فلفلی، آویشن باغی، ملیس، گشنیز، زیره سبز، دارچین و برخی دیگر از گیاهان دارویی تشکیل شده است. ایـن مخلوط چنان فرموله شده است تا ترکیبات موثره موجود در آن اثرات مثبت یکدیگر را تشدید و تقویت نماید.

شرکت سازنده :
پارس ایمن دارو
مدل :
کیسه های 10 کیلویی
کشور سازنده :
ایران

توضیحات محصول

بیوهربال طیور :

ترکیبات تشکیل دهنده: ترکیبات تشکیل دهنده: بیوهربال یک مکمل کاملا گیاهی بوده که از اسانس سیر،نعنا فلفلی، آویشن باغی، ملیس، گشنیز، زیره سبز، دارچین و برخی دیگر از گیاهان دارویی تشکیل شده است. ایـن مخلوط چنان فرموله شده است تا ترکیبات موثره موجود در آن اثرات مثبت یکدیگر را تشدید و تقویت نماید.  اثـــرات مثبت قابـــل انتظـــار در طیور• افزایش اشتها، رشد و راندمان غذایے: عوامل موثر بر اشتها متعدد بوده و به سن، فعالیت، نژاد، تولید و ویژگی های ظاهری غذا مانند بو؛ عطر و طعم و درک آن از طریق احساس شیمیایی(Chemical Sense) در پرنده مربوط می باشند.بطور طبیعی محرک هایی نیز سبب انگیزش عوامل فوق و تنظیم اشتها می شوند که به کمیت و کیفیت اجزاء غذا ( ویژگیهای کربوهیدرات ها، پروتئین ها، چربی ها)، حجم دستگاه گوارش، ویسکوزیته محتویات درون روده و مهمتر از همه ” طبیعت خوش آیند غذا ” یا همان عطر، بو و طعم غذا ارتباط دارند.فیتوکمیکال ها می توانند به دو صورت این نقش را ایفا کنند: 1– با تحریک Receptors یا گیرنده های عصبی از طریق اعصاب پاراسمپاتیک پیام را به بطن میانی هیپوتالاموس (VMH) منتقل و با تحریک آن و افزایش اشتها، میزان اخذ غذا (FI) را افزایش می دهن.2 – تحریک گیرنده ها (Receptors) در مخاط دستگاه گوارش توسط محرک های شیمیائی گیاهی ( فیتوکمیکال ها) نوعی نوروپپتید ویژه به نـام Neuropeptide.y یـا (NPY) در مـحـل سنتـز نمـوده کـه بصـورت سیگنال از طریق جریان خون ، بطن میانی هیپوتالاموس (VMH) را تحریک و میزان اشتها و غذای خورده شده (FI) را افزایش می دهند. [5]•تغییراکو سیستم روده و ایجاد شرایط ویژه در جهت سلامت پرنده و افزایش بازدهی غذا:فیتوکمیکال های موجود در فرآورده گیاهی هم چون کارواکرول و … بعنوان یک ترکیب Antibacterial ،Anti viral، Antifungal کاملا طبیعی و بسیار قوی سبب سرکوب پاتوژن ها و عوامل آنتریت روده ای  گردیده در نتیجه با تقلیل التهاب موضعی و ایجاد اکوسیستم و شرایط مناسب برای باکتری های مفید دستگاه گوارش، سبب تکثیر این گروه از باکتری ها گردیده به بیان دیگر نقش نوعی پربیوتیک را ایفا می کنند.مجموعه شرایط ایجاد شده موجب کاهش دناتوره و تجزیه پروتئین های مواد غذایی توسط میکرو ارگانیسم های پاتوژن، در نتیجه کاهش رقابت غذایی (افزایش بهره وری)، کاهش آمونیاک و سایر آمین های سمی در دستگاه گوارش، که نتیجه فعالیت پاتوژن ها می باشند، می گردند.در نهایت با کاهش التهاب مخاط روده از تخریب پرزها پیشگیری شده و شرایط افزایش طول پرزها و عمق کریپت ها فراهم و میزان ترشح آنزیم و درصد جذب مواد غذایی بالا می رود. از جمله عوامل دیگر موجود در این مکمل گیاهی، فاکتورهایی است که با افزایش جریان خون موضعی (مخاط) در دستگاه گوارش، مقدار ترشح آنزیم و جذب غذا افزوده می شود. [4,2,1]• اثرات آنتی اکسیدانی:گروه دیگری از مواد موثره (فیتوکمیکال های ثانویه) موجود در این مکمل گیاهی، فلاونوئیدها هستند که خود متشکل از فلاونول ها، بیوفلاونول ها، فلاونون ها، ایزوفلاونون ها و… می باشند.این ترکیبات از جمله آنتی اکسیدان های قوی بوده و با ممانعت از ایجاد آنزیم پروتئین کیناز که مقدمه تولید سوپراکسیداز و اکسیداسیون است، از اکسیداسیون چربی ها و ایجاد رادیکال های آزاد و در نتیجه تخریب اتصالات پروتئینی، تخریب DNA و اختلالات کبدی پیشگیری می نمایند.حضور بقایای فیتوکمیکال ها در نسوج پس از ذبح و کشتار سبب می شود  ضمن ایجاد عطر و طعم مطبوع بازار پسند در فرآورده ها، بدلیل فعالیت های آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریال این ترکیبات از اکسیداسیون چربی ها و فعالیت های پروتئولیتیکی باکتریها پیشگیری و در نتیجه میزان VFAو TVN به حداقل رسیده، از ایجاد طعم و بوی نامطبوع در فرآورده تولید شده جلوگیری نموده و در نهایت میزان ماندگاری فرآورده نیز افزایش یابد. [4,3]
• تاثیر بر سیستم دفاعی و پاسخ های ایمنی:علاوه بر ترکیبات ویژه ای هم چون اکیناسه که در بیوهربال موجود بوده و با نقشی کاملا اختصاصی سبب تحریک و تقویت سیستم ایمنی بدن می گردد، بطور طبیعی افزایش اشتها و افزایش غذای خورده شده نیز موجب پیشگیری از کمبودهای غذایی، تامین عوامل مغذی لازم جهت بهبود و تقویت سیستم ایمنی و نهایتا افزایش پاسخ های ایمنی خواهد شد. [3]
•در کل بیوهربال مواد موثر یا فیتوکمیکال های موجود در مجموعه ترکیبات گیاهی بیوهربال از قبیل کارواکرول، آلیسین، فلاونوئیدها (همچون فلاونول، بیوفلاونول، فلاونون، ایزوفلاونون) و … به طرق مختلف می توانند سبب افزایش اشتها، میزان غذای خورده شده (FI)، کاهش ضریب تبدیل (FCR)، بهبود و افزایش راندمان تولید (EEF)، تقویت سیستم ایمنی بدن، کاهش بار میکربی و غلظت آمونیاک حاصل از دناتوره شدن پروتئین ها توسط میکروارگانیسم ها و افزایش کیفیت و ماندگاری فرآورده شوند.
بیو هربال مایع: در مزارعی که از دان پلت استفاده نموده و امکان افزودن بیوهربال پودری در خوراک را  ندارند، این محصول به آسانی با آب آشامیدنی مخلوط شده و مورد استفاده قرار میگیرد.

مــــوارد مصــــرف:ماکیان شامل مرغ گوشتی، مرغ مادر، مرغ تخمگذار، بوقلمون، بلدرچین، کبک، شتر مرغ و …
مقـــدار مصـــرف: 1 کیلوگرم در یک تن خوراک براساس توصیه متخصص تغذیه دام و یا دامپزشک.

[1] Demir, E, et al., (2003). The use of natural feed additives as alternatives for antibiotic growth promoter in broiler diets. Bri. poul. sci  44: 544 -545[2] Denli, m,et al., (2004) Effect of dietry supplementation of herbs on the growth performance, Carcass and intestinal characteristic of quail. South. Afri.J. Ani. Sci  34: 174 -179.[3] Sogut, B, et al., (2008). The effects of diet Supplemented with Black  Cumin (Nigella Sativa S.) upon immune Potential and antioxidant marker enzymes and lipid peroxidation in Broiler chicks. Anim. vet. Adv.  7: 1196 – 1199.[4] Windisch, W.Schedle, K. Plitzner, C. Kroismayr, A (2008) / Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry. J. Ani. Sci. 86: 140 -148.[5] Wynne. K, Stanley. S, megown. B, Bloom.S. (2005) Appetite control J. Endocrinol 184: 291-318[6] Ajith, T.A, janadhanan, k(2007) Indian medicinal mushroom as a source of antioxidant and antitumor agents. J.clin. BiomeD 40:157-62[7] Pekkarinen,S.S, Heinonen, I.m & Hopia,A.I.(1999) Flavonoids quercetin, myricetin, Kaempferol and catechin as antioxidants in methyl linoleate. J.Sc & food Agric. 70: 499-506[8] Hayward. M.D, Pintar.J.E & Low. mj.(2002). Selective reward deficit in mice lacking beta-endorphin and enkephalin. J.Neurosci 22: 8251-8258.[9] Harinder, P.S. Makkar, P. Siddhura ju, K,B. (2007) / Plant Secondary metabolite

دارونامه دامپزشکی ایران وت (IRANVET )
[شیراز]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : معرفی داروهای دام، داروهای طیور، داروهای اسب، داروهای زنبور عسل، مکمل های دام، کنسانتره طیور، لوازم دامپزشکی، لوازم دامپروری، حشره کش ها، سموم خانگی، سموم دامپزشکی، داروی طیور، خوراک دام وطیور، خوراک ماهی، غذای سگ وگربه، داروی حیوانات خانگی
  • تلفن: +071-5450-3736
بروز رسانی 7 هفته قبل