آویشیت باریج

داروخانه دامپزشکی ایران وت (دکتر حسینی )عرضه کننده محلول اویشیت باریج طعم سلامتی با ماهی سبز جایگزین سم مهلک ،آلاینده محیط زیست وسرطانزای" مالاشیت" جهت سفارش داروها و اطلاع از تخفیفات با ما تماس بگیرید و به کانال تلگرام و اینستاگرام ما بپیوندید.

اطلاع از تخفیف وقیمت :
عضویت در کانال تلگرام
تماس بگیرید :
9120986090

توضیحات محصول

محلول اویشیت باریج
طعم سلامتی با ماهی سبز
جایگزین سم مهلک ،آلاینده محیط زیست وسرطانزای" مالاشیت"
مقدمه:
رشد روزافزون جمعیت و نیاز به تامین پروتئین مورد نیاز جوامع بشری زمینه توسعه سیستم های مختلف پرورش دام، طیور و آبزیان را فراهم نموده است. تکثیر و پرورش آبزیان و به ویژه ماهیان سرد آبی در اکثر نقاط کشور در حال انجام است. در این میان یکی از موانع و مشکلات اساسی تولید، بروز عارضه قارچ زدگی تخم های ماهیان قزل آلا در مرحله تکثیر مصنوعی آن ها است. خسارات مستقیم ناشی از این عارضه با توجه به ارزش اقتصادی تخم قزل آلا قابل توجه می باشد و البته خسارات غیر مستقیم که ناشی از بروز مشکلات زیست محیطی و راهیابی مواد دارویی و شیمیایی آلاینده به چرخه طبیعت و افزون بر آن، مشکلات مربوط به بهداشت عمومی جامعه و سلامت مصرف کنندگان نهایی محصولات آبزی پروری می-باشد قابل محاسبه نمی باشد.
مالاشیت گرین از دیرباز بعنوان ماده موثر در کنترل و درمان قارچ زدگی آبزیان مطرح بوده و علیرغم مشخص شدن عوارض سوء ناشی از آن از قبیل سرطان¬زایی، ناقص¬الخلقه¬زایی و آلایندگی محیط زیست همچنان در کشور در حال مصرف می¬باشد. اگرچه جایگزین¬های متعدد و در عین حال موثر و کاربردی مانند پرمنگنات پتاسیم،‌ آب اکسیژنه، فرمالین و ازن برای آن مشخص شده است ولی با توجه به ماهیت شیمیایی آنان هر یک دارای جنبه¬های سوء مصرف ویژه¬ای می¬باشند. از طرف دیگر رواج گرایش جهانی آبزی پروری سبز و توسعه سیستم¬های پرورشی ارگانیک که در آن بیشترین استفاده از مواد طبیعی و کمترین استفاده از مواد شیمیایی و آلاینده بعمل می¬آید، نیاز به جایگزینی اساسی برای رفع این مشکل را اثبات می¬کند. 
 آویشن:این فرآورده از اسانس گیاه آویشن تهیه شده است. آویشن یکی از شناخته¬شده¬ترین گیاهان دارویی در طب سنتی ایران و اروپا می¬باشد. قسمت¬های درمانی این گیاه سرشاخه¬ها و برگ¬های خشک¬شده آن می-باشد. این گیاه دارای ترکیبات آلکالویئدی، ساپونین، فلاونوئید و تانن می¬باشد. در آزمایشات مختلف اثر ضدقارچی آن گزارش شده است.مواد موثره اصلی اسانس آویشن تیمول و کارواکرول است. فعالیت ضد باکتری و ضد قارچ تیمول بخوبی شناخته شده است (3، 2) و به نظر میرسد به علت سوراخ کردن غشاء سلولی و خروج سریع اجزا تشکیل دهنده داخل سلولی باشد. همچنین ترکیبات فنلی آویشن (تیمول و کارواکرول) با ایجاد کمپلکس با پروتئین های غشاء باکتری فعالیت ضدباکتری را اعمال می¬نمایند.

مطالعه بالینی:به منظور ارزیابی قدرت مهارکنندگی اسانس¬های گیاهی در کنترل آلودگی¬های قارچی، حدود 50 کیلوگرم تخم قزل آلا از مولدین 4-3 ساله قزل¬آلای رنگین کمان استحصال گردیده و مورد ارزیابی بالینی و کارگاهی تاثیر اسانس آویشن درغلظت¬های 1، 5، 10، 25، 50 و ppm100 به مدت 1ساعت شستشوی روزانه با3 تکرار تا رسیدن به مرحله چشم زدگی قرار گرفتند.

گروه کنترل مثبت نیز با شرایط یکسان در معرض ppm1 مالاشیت گرین و گروه کنترل منفی (شاهد) بدون هرگونه مداخله دارویی واقع شدند. نتایج کشت تخم¬های قارچ¬زده، آلودگی به قارچهای ساپرولگنیا پارازیتیکا و فوزاریوم سولانی را مشخص نمود. نتایج حاصل از تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) آویشن، در خصوص ساپرولگنیا 0/9 و در خصوص فوزاریوم 1/6 میکروگرم در میلی لیتر بود. نتایج اندازه گیری فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب قبل و بعد از تجویز اسانس ها به انکوباتورها معنی دار نبود که نکته مثبتی می¬باشد. آویشن بویژه در دزهای 25، 50 و ppm100 اختلاف معنی داری با گروه شاهد داشت (0/05< p ) و پوشش مناسبی از نظر مهار رشد قارچ¬های آبی را فراهم نمود (1) و بنابراین بعنوان دارویی موثر در مقابله با عفونت¬های قارچی کاربرد دارد. هم¬چنین این دارو در فارماکوپه دارویی سازمان دامپزشکی کشور نیز ثبت شده است.
مقدار و نحوه مصرف:این فرآورده را برای پیشگیری، کنترل و درمان آلودگی¬های قارچی تخم ماهی در ماهیان قزل¬آلای رنگین¬کمان و ماهیان خاویاری با دز ppm 50 به مدت 1 ساعت بعد از پایان مرحله گاسترولاسیون تخم¬ها در حالت تداوم جریان آب انکوباتورها استفاده کنید. 
 ا

دارونامه دامپزشکی ایران وت (IRANVET )
[شیراز]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : معرفی داروهای دام، داروهای طیور، داروهای اسب، داروهای زنبور عسل، مکمل های دام، کنسانتره طیور، لوازم دامپزشکی، لوازم دامپروری، حشره کش ها، سموم خانگی، سموم دامپزشکی، داروی طیور، خوراک دام وطیور، خوراک ماهی، غذای سگ وگربه، داروی حیوانات خانگی
  • تلفن: +071-5450-3736