واکسن کشته چهار ظرفیتی انتروتوکسمی

واکسن انتروتوکسمی در مقادیر 40 و یا 100 دزی، در بطری های 100 و یا 250 میلی لیتری و در کارتن های 25 و یا 12 تایی بسته بندی و عرضه می شود. جهت اطلاع از داروها وسموم دامپزشکی در اینستاگرام ما عضو شوید و نرم افزار IRANVET را نصب نمایید.

توضیحات محصول

واکسن کشته چهار ظرفیتی انتروتوکسمی

نوع و شکل واکسن:
•    واکسن کشته، به صورت سوسپانسیون
ترکیبات واکسن:
•    باکترین کلستریدیوم پرفرینجنز تیپ های  D,C,B و کلستریدیوم سپتیکوم
•    فرمالدیید به عنوان غیر فعال کننده
مورد مصرف:
•    این واکسن به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری اسهال عفونی بره ها، انتروتوکسمی، پرخوری یا قلوه نرمی و براکسی در گوسفند، بز، بره و بزغاله تهیه شده است.
روش مصرف، دز و راه تجویز:
•    بطری واکسن را به خوبی تکان داده و 5/2 میلی لیتر واکسن را بدون توجه به وزن و سن دام، از راه زیر جلدی تزریق نمایید.
برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون:
•    برای انتقال ایمنی مادری به زاده ها، توصیه میگردد میش های آبستن 3 تا 4 هفته پیش از زایمان واکسینه شوند. 
•    در دام هایی که از مادر ایمن متولد شده اند، واکسیناسیون از 3 ماهگی آغاز شود. 
•    در دام هایی که از مادر غیر ایمن متولد شده اند واکسن را می توان از 1 ماهگی( پس از تکمیل سیستم ایمنی) نیز تجویز کرد. 
•    در دام هایی که برای اولین بار واکسینه می شوند( به خصوص بره و بزغاله)، واکسیناسیون باید در دو نوبت و به فاصله 2 تا 3 هفته تکرار و هر 6 ماه یک بار دز یاد آور تجویز شود.
زمان خودداری از مصرف گوشت و شیر:
•    از کشتار دام های واکسینه تا 3 هفته پس از واکسیناسیون خوداری شود.
موارد منع مصرف:
•    از واکسیناسیون دام های بیمار و ضعیف خودداری شود.
•    از تزریق واکسن پس از انقضای تاریخ مصرف خودداری شود.
عوارض جانبی:
•    ممکن است یک نودول کوچک در محل تزریق به وجود آید که به تدریج جذب شده، از بین خواهد رفت.
تداخلات دارویی:
•    از مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی همزمان با واکسیناسیون خودداری شود.
توصیه ها  احتیاط های لازم:
•    اجرای دستورات بهداشتی مانند تغییر مرتع و رژیم غذایی  جلوگیری از پر خوری دام، ضمن کنترل بیماری، منجر به تقویت اثر بخشی واکسن خواهد شد.
•    حداقل 2 ساعت قبل و یک روز پس از واکسیناسیون، به دام ها استراحت داده و از جابه جایی آن ها به طور جدی خودداری شود.
•    واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شده و طبق نظر دامپزشک تجویز شود.
•    به هنگام مصرف واکسن، زنجیره سرد و شرایط آسپتیک رعایت شود.
•    از یخ زدن واکسن جلوگیری و در این صورت از مصرف آن خودداری شود.
•    تمامی دام های سالم موجود در گله به طور هم زمان واکسینه شوند.
•    به منظور حفظ یکنواختی، قبل و حین مصرف، بطری حاوی واکسن به آرامی تکان داده شود.
•    تمامی محتوای بطری واکسن، در روز واکسیناسیون استفاده شده و از مصرف باقی مانده آن خودداری شود.
•    به هنگام واکسیناسیون از لوازم حفاظت شخصی( عینک، دستکش، ماسک، جکمه و روپوش) استفاده شده و در صورت تزریق اتفاقی واکسن به بدن فرد تزریق کننده، بلافاصله با آب و صابون شستشو داده و به پزشک مراجعه شود.
نحوه معدوم نمودن باقی مانده و بطری واکسن:
•    وسایل یک بار مصرف مورد استفاده و بطری خالی واکسن در ظرف مخصوص وسایل تیز قرار داده و سپس به طور صحیح سترون سازی ( اتوکلاو، سوزاندن، استفاده از مواد شیمیایی مناسب) و دفن بهداشتی شوند.
شرایط حمل و نقل و نحوه نگهداری:
•    این واکسن در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد و دور از نور حمل و نگهداری شود. در این شرایط، واکسن تا تاریخ انقضای درج شده بر روی برچسب قابل مصرف می باشد.
بسته بندی:
•    واکسن انتروتوکسمی در مقادیر 40 و یا 100 دزی، در بطری های 100 و یا 250 میلی لیتری و در کارتن های 25 و یا 12 تایی بسته بندی و عرضه می شود.

دارونامه دامپزشکی ایران وت (IRANVET )
[شیراز]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : معرفی داروهای دام، داروهای طیور، داروهای اسب، داروهای زنبور عسل، مکمل های دام، کنسانتره طیور، لوازم دامپزشکی، لوازم دامپروری، حشره کش ها، سموم خانگی، سموم دامپزشکی، داروی طیور، خوراک دام وطیور، خوراک ماهی، غذای سگ وگربه، داروی حیوانات خانگی
  • تلفن: +071-5450-3736
بروز رسانی 7 هفته قبل