تایلوفارما® (تایلوزین فسفات 20% )

داروخانه دامپزشکی iranvet عرضه کننده آنتی بیوتیک وسیع الطیف تایلوفارما® میباشد- این دارو درپیشگیری و کنترل بیماری تنفسی مزمن(CRD) در پولت های جایگزین تخمگذار و نیمچه های گوشتی، افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل غذایی در نیمچه های گوشتی و افزایش میزان تخمگذاری در مرغ های تخمگذار کاربرد دارد. جهت اطلاع از داروهای جدید در کانال تلگرام و اینستاگرام ما عضو شوید.

شرکت سازنده :
داروسازان ایران
مدل :
پاکت های 100 گرمی
کشور سازنده :
ایران
تایلوزین داروسازان :
پودر تایلوزین

فایلهای پیوست

  brochure-tylopharma-Farsi 263٫7 کیلوبایت دانلود

توضیحات محصول

تایلوفارما®

موارد مصرف:

گونه هدف :طیور گوشتی

میزان و نحوه مصرف:

جوجه‌های گوشتی و پولت‌های جایگزین تخم‌گذار:
جهت کنترل و درمان بیماری‌های تنفسی: ۲۰۰ – ۵۰ میلی‌گرم تایلوزین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت روزانه به مدت ۵-۳ روز (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری)
۰٫۵ گرم (۵۰۰ ppm) در یک لیتر یا یک ساشه تایلوفارما® در 200 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز.
جهت کنترل و درمان آنتریت نکروتیک: ۵0 – ۲۰ میلی‌گرم تایلوزین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت روزانه به مدت ۵ روز (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری). ۰٫۱۵ گرم (۱۵۰ ppm) در یک لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵ روز.

بوقلمون:
۰٫۵ گرم (۵۰۰ ppm) تایلوزین در یک لیتر یا یک ساشه تایلوفارما® در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵-۳ روز (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری)

درپیشگیری و کنترل بیماری تنفسی مزمن(CRD)  در پولت های جایگزین تخمگذار و نیمچه های گوشتی، افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل غذایی در نیمچه های گوشتی و افزایش میزان تخمگذاری در مرغ های تخمگذار کاربرد دارد.

مکانیسم اثر:

تایلوزین یک آنتی‌بیوتیک ماکرولیدی و باکتریواستات است و از طریق مهار سنتز پروتئین برمیکروارگانیسم‌های گرم مثبت مانند استافیلوکوک، استرپتوکوک، اریزیپلوتریکس و میکروارگانیسم‌های گرم منفی مانند دیپلوکوکوس، سرپولینا، ترپونما، لپتوسپیرا، فوزوباکتریوم، (میکروارگانیسم‌های بی‌هوازی)، کمپیلوباکترکولی (ویبریو)، و بعضی از گونه‌های ریکتزیا، کلامیدیا و مایکوپلاسما اثر دارد. تایلوزین به‌طور مستقیم فعالیت ضدمیکروبی علیه خانواده باکتری‌های روده‌ای اشرشیاکلی و گونه‌های سالمونلا ندارد، اما یک اثر ضدچسبندگی دارد که مانع از چسبیدن آنها به پرزهای روده و نفوذشان به غشاء موکوسی شده و از فاز کلونیزه شدن آنها جلوگیری می کند.

معمولا تایلوزین یک اثر ضدکوکسیدیوز را علیه ایمریا تنلا نیز نشان می‌دهد.

این دارومنجر به افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل غذایی نیز می شود.

مقدار و روش مصرف:

گونه هدف :طیور گوشتی

میزان و نحوه مصرف:

جوجه‌های گوشتی و پولت‌های جایگزین تخم‌گذار:
جهت کنترل و درمان بیماری‌های تنفسی: ۲۰۰ – ۵۰ میلی‌گرم تایلوزین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت روزانه به مدت ۵-۳ روز (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری)
۰٫۵ گرم (۵۰۰ ppm) در یک لیتر یا یک ساشه تایلوفارما® در 200 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز.
جهت کنترل و درمان آنتریت نکروتیک: ۵0 – ۲۰ میلی‌گرم تایلوزین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت روزانه به مدت ۵ روز (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری). ۰٫۱۵ گرم (۱۵۰ ppm) در یک لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵ روز.

بوقلمون:
۰٫۵ گرم (۵۰۰ ppm) تایلوزین در یک لیتر یا یک ساشه تایلوفارما® در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵-۳ روز (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری)

زمان پرهیز از مصرف: طیورگوشتی:1روزپس از آخرین مصرف

تداخل دارویی:

ازمصرف تایلوزین فسفات همزمان با سایر آنتی بیوتیک های مخلوط با دان اجتناب گردد.همچنین با لینکوزامیدها، بتالاکتام و فلورفنیکل تداخل دارد.

موارد منع مصرف:

مصرف تایلوزین فسفات در طیور تخم گذار که تخم آنهابه مصرف انسان میرسد اجتناب شده است.

موارد احتیاط:

به منظور توزیع یکنواخت پریمیکس 10%، ابتدا مقدار مورد نیاز را با 50 کیلوگرم ماده اولیه، مکمل و یا دان به‌ خوبی مخلوط کرده و سپس مخلوط را در حجم دان نهایی اضافه نموده و مجدداً مخلوط نمایید.

تحت نظارت دامپزشک مصرف گردد.

دور از دسترس و دید اطفال قرار گیرد.

شرایط نگهداری :

دردمای کمتر از 25درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.

بسته بندی:

بسته های 100 گرمی

فقط جهت مصارف دامپزشکی

تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور

دارونامه دامپزشکی ایران وت (IRANVET )
[شیراز]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : معرفی داروهای دام، داروهای طیور، داروهای اسب، داروهای زنبور عسل، مکمل های دام، کنسانتره طیور، لوازم دامپزشکی، لوازم دامپروری، حشره کش ها، سموم خانگی، سموم دامپزشکی، داروی طیور، خوراک دام وطیور، خوراک ماهی، غذای سگ وگربه، داروی حیوانات خانگی
  • تلفن: +071-5450-3736
بروز رسانی 4 روز پیش